Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27-07-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Άνω Λιόσια 22-07-2016                                                                                        
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 37878

Π Ρ Ο Σ
Τ...........................................................................
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-07-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ.19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :


1. Έγκριση σύστασης και λειτουργίας μονάδων Κ.Δ.ΑΠ στο Δήμο Φυλής (ΦΕΚ 1397Β΄/22-10-2001) και ειδικότερα: α) Ορισμός υπευθύνων λειτουργίας Κ.Δ.ΑΠ, β) έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κ.Δ.ΑΠ και γ) Δημιουργία νέων Κ.Δ.ΑΠ και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
2. Παράταση ή μη του μισθώματος για «Στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Φυλής».
3. Επικύρωση του υπ’αριθ. 34047/4-7-2016 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
4. Επιχορήγηση Αθλητικών, Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων του Δήμου Φυλής για το 2016.
5. Έγκριση ποσού 60.576,60 € για τις ανάγκες της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής (Κ.Ε.ΔΗ.Φ.).
6. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.
7. Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Φυλής για την υποβολής αίτησης που αφορά την πρόσκληση ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».
8. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων νοπών και μακράς διαρκείας στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ (διανομές έτους 2016)" με ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό ύψους 2.170.717,90 ευρώ.
9. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την "Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Κοινωνικής Σύμπραξης Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ 2016 (MIS 5000145) με χρηματοδότηση του ΤΕΒΑ (διανομές 2016)" με ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό ύψους 353.921,40 ευρώ.
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών κ. Αλεξόπουλου Βασίλειου για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 7, 16, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 65, 66, 67, 86, 87, 88, 105 και 106/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών κ. Κάρλου Σεραφείμ για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 92/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για υποθέσεις που της ανατέθηκε με τις αρ. 103, 129, 139 & 149/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. ΟΥ.
13. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών κ. Γεωργίου Πολίτη για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 136/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
14. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου Αθηνών κ. Διονύση Γκούσκου για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 137/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
15. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φυλής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2016.
16. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Φυλής σε Περίπτερα για το έτος 2016.
17. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής (κυλικείο) εντός επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» του Βαγγελόπουλου Χρήστου του Ελευθερίου, επί της οδού Παναγίας Γρηγορούσης 77 στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
18. Χωροθέτηση περιπτέρου και έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Φυλής α) για το κυρίως περίπτερο και β) για την τοποθέτηση ψυγείων και αποθηκευτικών χώρων και ραφιέρων περιπτέρου, κατόπιν αίτησης για το έτος 2016.
19. Καθορισμός και χρήση κοινοχρήστων χώρων των πλατειών Λιάρου και Αιθρίου της Αττικής Οδού στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
20. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» του ΤΣΑΚΙΡΗ ΗΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, επί της οδού ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 17 στην Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
21. Αποζημίωση εδαφικής έκτασης 3,50 τ.μ., ιδιοκτησίας ΛΑΤΣΟΥΝΗ – ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ στο ΟΤ 2116 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
22. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.
23. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Α.Μ. 15/2010)»
24. Έγκριση του 3ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Α.Μ. 93/2011)»
25. Παραλαβή της υπ’αριθ. 105/2016 μελέτης με τίτλο : «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής».
26. Παραλαβή της υπ’αριθ. 77/2016 μελέτης με τίτλο : «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, Πολεοδομική Ενότητα Λίμνης».
27. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Άμεση επέκταση υφισταμένου παρτεριού για την προστασία του ειδικού βρεφονηπιακού σταθμού Ζωφριάς από πλημμύρες, (Α.Μ. 159/2015).
28. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Μελέτη - Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο Ο.Τ. 354Α».
29. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» Α.Μ. 91/2012.
30. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί της οδού Σήφη Βλαστού.
31. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί της οδού Κασσάνδρας.
32. Έγκριση απότμησης οδού για άδεια λειτουργίας καταστήματος.
33. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την μελέτη: «Νομιμοποίηση και επέκταση κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων», Α.Μ 87/15.
34. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης πέραν της αρχικής συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ανακαίνιση & ενίσχυση παλαιού δημαρχείου και μετατροπή του σε πολυχώρο».
35. Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου σε διάφορε περιοχές του Δήμου Άνω Λιοσίων (Βελτιώσεις-Λακκούβες) Α.Μ 96/2007.
36. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 202,39 τ.μ., ιδιοκτησίας Κωνσταντοπούλου Κων/νας στο Ο.Τ. Κ 1200-ΚΑ 1200-06 στην Π.Ε. Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων».
37. Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 151/15 τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 54 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ.
38. Επικύρωση της υπ’αριθ. 42/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
39. Επικύρωση της υπ’αριθ. 110/2016 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2 σχόλια:

 1. ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ

  Η ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ

  ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ.

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΖΕΦΥΡΙΟ-ΦΥΛΗ)

  ΣΤΟΥΣ 100 ΝΕΚΡΟΥΣ, ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΕΩΣ
  ΕΝΗΛΙΚΕΣ,

  ΟΙ 80 ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ-ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ.
  http://www.dailymotion.com/video/x3dlhc7_%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AE-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF-%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_news

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ναι και εγω καρκινοπαθης ειμαιεχω ζητηση ραντεβου με το δημαρχο 2 χρονια κ δεν με δεχετε το μονο που θελω να του πω ως δημοτης φυλης μπραβο κυριε δημαρχε να εχεις την υγια σου κ να σε χερομαστε π ραφτελης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Από το Blogger.