Header Ads

5.000..000€ αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Φυλής από την Περιφέρεια Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Επικύρωση Πρακτικών 27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης και 33ης Συνεδρίασης έτους
2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙ1Ν ΣΤΙΣ
ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 22ης ΟΚΤ1ΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 5.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
3. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την ολοκλήρωση κατασκευής έργων διαχείρισης
υγρών αποβλήτων, που αφορούν σε οικισμούς Β” Προτεραιότητας της Οδηγίας
91/271 ΕΟΚ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
4. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης για το έργο «Κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού
επί της Λεωφόρου Ειρήνης και Αριστογείτονος του Δήμου Ηλιούπολης» συνολικού
προϋπολογισμού 2.860.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κα Ερμ. Κυπριανίδου)
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο: «Δράσεις κοινωνικής πολιτικής
για την ενίσχυση οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην
περιοχή του Δήμου Πετρούπολης».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)
6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας
Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας, για το έτος 2016.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 322/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση
του υποπρογράμματος «Ορθολογική διαχείριση των διατροφικών επιλογών σε
μαθητές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)
8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.)
«Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
9. Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΔΡΑΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
10. Έγκριση όρων και σύναψη σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το
έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤ1Ν ΓΗΠΕΔ1Ν ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Χ1ΡΟ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
11. Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Καλλιθέας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
12. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 450/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπ. Πάντζας)
13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 5.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) για
συνδιοργάνωση με τον Ι.Ο.ΑΣ δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών
για την Οδική Ασφάλεια.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντ. Γάκης)
14. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 11.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για τη
συνδιοργάνωση με τον εθελοντική ομάδα ΚΟΥΡΟΣ ΜΕΓΑΡ1Ν της εκστρατείας
«ΜΑΘΑΙΝ1 ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡ1 – ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡ1ΠΟ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντ. Γάκης)
15. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 5.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για τη
συνδιοργάνωσης με το Εθνικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε.
Ν. Σερρών και την Επιστημονική ομάδα EDUCARTOON του Πανελλήνιου
Μαθητικού Διαγωνισμού «Χρήση του δρόμου. Είναι στο χέρι σου – Αύριο εγώ θα
οδηγώ».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αντ. Γάκης)
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Διευθέτηση ρέματος Κοκκιναρά μεταξύ των οδών Στροφυλίου και Τατοΐου».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: α)
Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας χερσαίων εγκαταστάσεων
(ιχθυογεννητικού σταθμού Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, συσκευαστηρίου
νωπών ψαριών και χερσαίων συνοδών – υποστηρικτικών εγκαταστάσεων), β)
ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τεσσάρων γεωτρήσεων
μέγιστης ετήσιας υπόγειας άντλησης θαλασσινού νερού 2.200.000m3 γ) αύξηση
της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου νωπών ψαριών από 300 τόνους
σε 500 τόνους δ) ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής ιχθυοτροφών και ε)
ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, την προσαρμογή – αύξηση της
ετήσιας δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της
πλωτής μονάδας εκτροφής στη θέση «Πυργιακόνι» Αιαντείου Νήσου Σαλαμίνας,
Νομού Αττικής, της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡ1ΝΙΚΟΥ Α.Ε.».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας διαλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας μη μεταλλικών μη επικινδύνων στερεών
αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και
παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, της εταιρείας ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣ1ΠΗ
Ε.Π.Ε. στη θέση “Άκρες” του Δήμου Μεγαρέων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
19. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη
δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων
μεταλλικών αποβλήτων, προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών, της επιχείρησης KANYBOWICZ EDYTA MONIKA, επί της οδού Ι.
Ράλλη 15 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντης.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 299/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Άνοιγμα λογαριασμών Περιφέρειας Αττικής για την πληρωμή προμηθευτών με
πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφρειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.