Σε μια μικρή βόλτα στο Ζεφύρι, καταγράψαμε Μεγάλα προβλήματα!
Τα παρουσιάζουμε συνοπτικά στις παρακάτω φωτογραφίες: