Σήμερα λύθηκε............το μυστήριο.

Το παλιό 
Το τελικό

Βλέποντας αυτό το άρθρο (κάντε κλικ) αλλά και το έντυπο που τύπωσε ο Δήμος Φυλής για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, αναρωτιόμαστε ποιό είναι τελικά το νέο σήμα του Δήμου Φυλής το οποίο τηρεί τους παρακάτω όρους:


1) Το νέο έμβλημα να είναι μοναδικό (είναι τελικά;)
2) Να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο
3) Να εμπεριέχει της λέξεις – Δήμος Φυλής
4) Να αναδεικνύει το Ιστορικό βάθος της περιοχής
5) Να εμπεριέχει την έννοια της Συνένωσης ( των προυπαρχόντων δήμων )


Δείτε τα παλαιότερα εμβλήματα των αυτόνομων δήμων Ανω Λιοσίων, Ζεφυρίου & Φυλής: 
δήμος Ζεφυρίουλογότυπο δήμου Φυλής (χασιάς)Να προσθέσουμε οτι η δημιουργία του μοναδικού εμβλήματος κόστισε... 14.760 Ευρώ!!! (βλέπε Απόφαση 455 παρακάτω απο τηνΔΙΑΥΓΕΙΑ) ενω σε μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο βρήκαμε ότι το 2009 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κιλκίς έκανε διαγωνισμό για δημιουργία εμβλήματος με έπαθλο... μόλις 2.000 Ευρώ.

Γιατί το δικό μας έμβλημα έγινε με απευθείας ανάθεση και κόστος 14.760 Ευρώ;;;  ρωτάμε εμείς τώρα...ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. Απόφασης 455
Θέμα: ΄Εγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
‘’ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ‘’

προϋπολογισμού 
14.760,00 € ( συμπ/νου ΦΠΑ 23 % ).
Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2) Την παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
3) Τις παρ.9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την
παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά
χρηματικά όρια.
5) Την αριθμ.35130/739/9-8-2010 ( ΦΕΚ 1291/Β΄/11.8.2010 ) Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
6) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.! 28 /1980.
8) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α 00.6117.10001 του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.
9) Ότι για την απρόσκοπτη & σύννομη λειτουργία του !ήμου, απαιτείται η
παροχή της υπηρεσίας για την « ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » , η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί
απευθείας.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο « ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΕΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ » , προϋπολογισμού 14.760,00
€ ( συμπ/νου Φ.Π.Α 23 % ) με απευθείας ανάθεση.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω εργασίας.
1) Το νέο έμβλημα να είναι μοναδικό
2) Να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο
3) Να εμπεριέχει της λέξεις – Δήμος Φυλής
4) Να αναδεικνύει το Ιστορικό βάθος της περιοχής
5) Να εμπεριέχει την έννοια της Συνένωσης ( των προυπαρχόντων δήμων )
6) Να διατηρεί καθαρή την εικόνα του σε διάφορες εφαρμογές και χρήσεις.
7) Να ανταποκρίνετε στις τεχνικές απαιτήσεις της άρτιας εκτέλεσης του και σε
μεγάλες διαστάσεις.
8) Η ψηφιακή μορφή του να είναι διανυσματικό αρχείο
9) Να γίνει τεκμηρίωση της ιδέας και των αρχών σχεδιασμού.
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσία στον « ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΚΑΜΠΟΛΗ » έναντι του ποσού των 14.760,00 € ( συμπ/νου Φ.Π.Α 23 % ).
!. Οι υπηρεσίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ .
Ε.

Άνω Λιόσια 20/12/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑΙΜΗΣ

πηγή:http://www.zefyri.net/Portal/index.php/eidiseis/topikes-eidiseis/372-emvlima-dimou-fylis
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια