Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-5-2017

                        

                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

   Σας γνωρίζουμε ότι για την προγραμματισμένη για τις 31-5-2017 και ώρα 19:30 μ.μ. συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταφέρεται η ώρα από 19:30 μ.μ. στις  20:15 μ.μ. με τα θέματα της κοινοποιηθείσας ημερήσιας διάταξης, λόγω της εκδήλωσης μνήμης για το συνδημότη μας Νικόλαο Κρητικό που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπέρ πατρίδος κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 16-8-1974.

                                                                                                                 
   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 31-5-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 15 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Διεύρυνση Εκτελεστικής Επιτροπής με εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από την μειοψηφία για την συγκρότησή της όταν επιλαμβάνεται θεμάτων πειθαρχικού χαρακτήρα (παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011).
2. Αποδοχή ή μη της αρ. 53/2017 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης ή μη από την με αρ. 4938/12 καταθ. ασκηθείσα Έφεση του Δήμου Φυλής, κατά της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών».
3. Αποδοχή ή μη της αρ. 10/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα λήψη απόφασης περί επικύρωσης ή μη του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Επικινδυνότητας Δέντρων.
4. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 98/2017 απόφαση Ο.Ε.
5. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Καρναχωρίτη Άγγελο, για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 132/2017 απόφαση Ο.Ε.
6. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του Ν. 3463/06.
7. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος 17/5-15-06-1959.
8. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.
9. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες : «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (Α.Μ. 278/16).
10. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (Α.Μ. 15/2010).
11. Έγκριση της υπ’αριθμ. 45/2017 μελέτης με τίτλο : «Διαμόρφωση αυλής Αγ. Νεκταρίου», προϋπολογισμού 18.129,20 €, χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια.
12. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί των οδών Ιουστινιανού και Δυναστείας Ισαύρων, της Π.Ε. Κέντρου.
13. Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής καταγραφής βλαβών αγωγών αποχέτευσης.
14. Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης (parking) στο όχημα με αρ. Κυκλ. ΙΕΟ9077.
15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ – ΜΠΑΛΗ – ΖΑΪΜΗ στην Π.Ε. Αγ. Γεώργιος της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ συνοδευόμενος εκ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου : «Αποξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δύο αιθουσών κτηρίου 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων (Α.Μ. 80/2015).
17. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΑΜ 351/2016 συνολικού προϋπολογισμού 483.600,00 €, συμπ/νου ΦΠΑ (άρθρο 39 Ν. 4412/2016).
18. Μεμονωμένη Τροποποίηση στο Ο.Τ. 244 Π.Ε. Αγ. Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
19. Μεμονωμένη Τροποποίηση στα Ο.Τ. ΚΧ 803 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ) και ΚΦ 984Β (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) της Π.Ε. Δροσούπολης στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής – Θεώρηση Απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
20. Μεμονωμένη Τροποποίηση στο Ο.Τ. Κ852Α - ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Ε Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
21. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία Ταμβάκη Ιωάννη στην Π.Ε Ζωφριά Ι της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
22. Επικύρωση της αρ. 62/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την εξασφάλιση πιστώσεων του ν.π.δ.δ.
23. Επικύρωση της αρ. 67/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, αποτελεσμάτων χρήσης ισολογισμού έτους 2014 του ν.π.δ.δ.
24. Επικύρωση της αρ. 108/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης και ψήφισης απολογισμού έτους 2014 του ν.π.δ.δ.
25. Επικύρωση της αρ. 109/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί έγκρισης και ψήφισης απολογισμού έτους 2015 του ν.π.δ.δ.
26. Επικύρωση της αρ. 58/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
                                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                             ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.