Header Ads

Η τοποθέτηση της Αριστέας Βάβουλα περιφερειακής συμβούλου και μέλους του Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ


"Κυρία περιφερειάρχη, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήμερα είναι μία ιστορική συνεδρίαση για εμένα. Από τη θεωρία του πως θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική περνάμε στην πράξη. Η δεύτερη αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής αποτελεί τομή για όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αλλάζουμε σελίδα, ανοίγουμε καινούργιο βιβλίο. Η δεύτερη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο (νόμος 4042 / 2012) και με τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση απορριμμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ευημερία των πολιτών. Αποβλέπει στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση σε μία οικονομία των κοινωνικών αναγκών που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο.
Βασικό εργαλείο για το πέρασμα στην νέα εποχή αποτελεί ο καθορισμός της υποχρέωσης των δήμων
να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. Ήδη από τις 4 Οκτωβρίου 2014 η περιφερειάρχης με επιστολή της προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια τους καλούσε να εκπονήσουν τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Λίγο αργότερα, στις 29 Δεκεμβρίου 2014 η εκτελεστική επιτροπή του ειδικού Διαβαθμιδικού συνδέσμου νομού Αττικής αποφάσισε την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στις ΟΕΔΑ της Αττικής με ΣΔΙΤ.
Αυτές οι δύο επιλογές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες η μία με την άλλη και ξεκαθαρίζουν το τοπίο για τους πιο δύσπιστους. Γιατί λοιπόν τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και όχι ΜΕΑ με ΣΔ ΙΤ;
Πρώτον, με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης. Προσοχή, η διατήρηση αυτή δεν αποτελεί εμμονική στάση της περιφερειακής αρχής, ούτε έχουμε στόχο να δαιμονοποιήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όμως, όπως προανέφερα, είναι στη λογική μας η αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρων. Και με τον δημόσιο χαρακτήρα εξασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πόροι θα εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών, ενώ η άλλη επιλογή θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των λίγων, γνωστών, και μη εξαιρετέων εργολάβων.
Δεύτερον, μέσω των τοπικών σχεδίων ο κάθε Δήμος, ή η κάθε ομάδα όμορων δήμων, καλείται να διαχειριστεί τα σκουπίδια των κατοίκων του. Τοιουτοτρόπως δίνεται έμφαση στην εγγύτητα, στη μικρή κλίμακα και τη διαλογή στην πηγή με βάση τις τρεις βασικές προτεραιότητες ιεράρχησης (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση). Απώτερος στόχος είναι φυσικά η απομείωση του όγκου των απορριμμάτων μέσω της εκτροπής του μεγαλύτερου μέρους τους με χρονικό ορίζοντα το 2020- με σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία του πολίτη.
Οι ΜΕΑ με ΣΔΙΤ, έν αντιθέσει, στοχεύουν στην κερδοφορία του ιδιώτη. Και εξηγούμε: εκτός του ότι αντίβαιναν των προτεραιοτήτων της ευρωπαΐκής και εθνικής νομοθεσίας – καθώς μιλάμε για διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων – το σχέδιο των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων προϋπέθετε την εγγυημένη τροφοδοσία τους με απορρίμματα και την απαλλαγή των επενδυτών από κάθε μεταβολή των συνθηκών. Τα φαραωνικά αυτά έργα κινούνταν στο μοτίβο "όσο λιγότερα απορρίμματα, τόσο μεγαλύτερο κόστος" και θα λειτουργούσαν σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος αφού οι δημότες θα επωμίζονταν το κόστος μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών.
Επιλέγουμε λοιπόν το αυτονόητο: την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επιλέγουμε τον πιο σύντομο δρόμο καθώς απαιτούνται απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Επιλέγουμε τα τοπικά σχέδια, ώστε να μπορούν να παραχθούν ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας. Γιατί μέσω αυτών των σχεδίων μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες. Είτε αυτές είναι ορισμένου χρόνου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις, είτε θέσεις που θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τα τοπικά σχέδια εξασφαλίζουν ακόμη τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη λόγω του ότι έχουν το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον αφού δημιουργούν τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη λύση αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας. Τελευταίο και εξίσου σημαντικό, τα τοπικά σχέδια μπορούν να αποδώσουν μόνο με την κοινωνική συμμετοχή. Για αυτόν το λόγο ενσωματώνουν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών. Αυξάνουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και κατ' επέκταση τους κάνει συμμέτοχους στην όλη προσπάθεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εδω θα ήθελα να επισημάνω ότι, λόγω των καταστάσεων που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, οιτοπικές κοινωνίες ίσως να φοβούνται πως θέλουμε να δημιουργήσουμε μικρές χωματερές καθ' ομοίωση της Φυλής σε κάθε περιοχή. Απευθύνομαι λοιπόν σε αυτούς τους πολίτες και τους διαβεβαιώνω ότι δεν είναι έτσι. Αυτό το μοντέλο διαχείρισης έχει τελειώσει οριστικά. Στις 3 Απριλίου 2015 η Ε. Ε. Του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε ομόφωνα τον οδηγό σύνταξης ΤΣΔ αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που απευθύνεται προς τους δήμους της Αττικής. Αυτός μας δίνει μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις ενέργειες και τις δράσεις των δήμων που φυσικά έχουν στόχο, όπως έχω προαναφέρει, την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης που αφορά την αποκεντρωμένη διαχείριση, με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Ενδεικτικά σας αναφέρω ορισμένα σημεία του: αρχικά όσον αφορά την διαλογή στην πηγή προβλέπεται να υπάρχει δίκτυο κάδων για την προδιαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών σε διακριτά ρεύματα, ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπων και πάρκων, δίκτυο πράσινων σημείων, σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς. Πρέπει να ενισχυθεί επίσης η ξεχωριστή συλλογή ογκωδών και η προώθησή τους στα αντίστοιχα διακριτά ρεύματα διαχείρισης. Ακόμη προβλέπεται να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ταυτόχρονα, τα τοπικά σχέδια θα πρέπει να οριοθετούν χώρους υποδοχής και διαλογής των ανακυκλώσιμων. Μονάδες διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και μονάδες μηχανικής διαλογής των σύμμεικτων, είτε σε ξεχωριστούς χώρους είτε σε μία Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων.
Μέχρις σημερα, ο ΕΔΣΝΑ εχει σταθεί αρωγός στην προσπαθεια των δημων να εκπονησουν τα τοπικα σχεδια διαχειρισης. Έτσι, ως και την 1η Οκτωβρίου 2015, οι Δήμοι που κατέθεσαν στον ΕΔΣΝΑ το ΤΣΔΑ τους ανέρχονται σε 51 και αντιστοιχούν στο 78% του συνόλου των Δήμων της Αττικής. Οι Δήμοι αυτοί, πληθυσμιακά αντιστοιχούν περίπου στο 90% του συνολικού πληθυσμού της Αττικής, και στο 88% του συνόλου των απορριμμάτων.
Αναφορικά με το περιεχόμενο των ΤΣΔΑ, το σύνολο των Δήμων που υπέβαλαν το σχέδιο δίνουν έμφαση στην Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με την ανάπτυξη ξεχωριστών ρευμάτων (τουλάχιστον τεσσάρων) και στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων. Παράλληλα μεγάλος αριθμός των Δήμων επιθυμεί την δημιουργία στην περιοχή του μικρής κλίμακας μονάδα διαλογής, σταθμό μεταφόρτωσης και μονάδα κομποστοποίησης, προκειμένου να διαχειριστούν τα απορρίμματα τους, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους Δήμους, δώδεκα (19%) έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε διαδικασία σύνταξης των ΤΣΔΑ και θα τα υποβάλλουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Πρόκειται για τους δήμους:
1. Δήμος Αγκιστρίου
2. Δήμος Αλίμου
3. Δήμος Γλυφάδας
4. Δήμος Δάφνης – Υμηττού
5. Δήμος Ηλιούπολης
6. Δήμος Μάνδρας
7. Δήμος Περάματος
8. Δήμος Πόρου
9. Δήμος Τροιζηνίας
10. Δήμος Ύδρας
11. Δήμος Φιλόθεης - Ψυχικού
12. Δήμος Φυλής
Τέλος, δύο (2) μόλις Δήμοι δεν έχουν ενημερώσει το Σύνδεσμο για τις ενέργειές τους σχετικά με τη σύνταξη ΤΣΔΑ. Πρόκειται για τους δήμους Καισαριανής και Πετρούπολης.
Σαν περιφερειακή συμβουλος, αλλα και προερχόμενη απο το δ. Φυλής, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλους τους δήμους και το επιστημονικό προσωπικό που ενδιαφερθηκαν για την εκπόνησαν τέτοια σχέδια και καλώ τους υπόλοιπους να επισπευσουν τις διαδικασιες ωστε να καταθέσουν τα σχεδια τους το συντομοτερο δυνατον.
Σας ευχαριστώ."

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.