Header Ads

Ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την 4η συνεδρίαση του  Δημοτικό Συμβούλιο 
Ε Δ Ω .
Τα θέματα του σημερινού Δ.Σ είναι τα παρακάτω:

1. Τροποποίηση της αρ. 296/14 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πάρνηθα», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
2. Τροποποίηση της αρ. 297/14 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
3. Τροποποίηση της αρ. 57/16 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής, λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
4. Τροποποίηση της αρ. 357/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
5. Τροποποίηση της αρ. 220/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
6. Τροποποίηση της αρ. 157/17 απόφασης Δ.Σ. περί αντικατάστασης μελών Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής», λόγω ανεξαρτητοποίησης Δ.Σ. της μειοψηφίας.
7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Φυλής α) Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, β) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & γ) Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, για το έτος 2018.
8. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων μέσω εκπαιδευτικού φορέα.
9. Πρόταση συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου CESBA MED μεταξύ Δήμου Φυλής και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
10.Πρόταση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Φυλής με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΗΛΙΟΣ”».
11.Έγκριση ποσού 3.600,00 € για τη συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ομάδας Πάλης για την ΚΡΟΑΤΙΑ που είναι δημότες μας.
12. Α΄ Κατανομή έτους 2018 ποσού 108.726,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.
13. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Πισσάνη Γ. Αλεξάνδρα για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ. 341/2017 απόφαση Ο.Ε.
14. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του ν. 3463/06.
15. Διαγραφές μέρους ποσού σε οφειλέτες από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν ανείσπρακτες οφειλές μέσω ΔΕΗ που χρεώθηκαν εκ παραδρομής και Φ.Π.Α. εκτός των οφειλών τους.
16. Διαγραφή οφειλής των : 1. Σπυράτου Μαρίας του Φωτίου λόγω αδυναμίας πληρωμής, 2. Χανιωτάκη Ασημάκη του Κων/νου για τέλη ύδρευσης επειδή το ακίνητο ήταν ακατοίκητο και 3. Θηβαίου Γεωργίου του Θεοφάνη για διοικητικό πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ.
17. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
18. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Φυλής έτους 2018.
19. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
20. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 700,00 € από τον Κ.Α. 60.7341.10001 – «ΕΣΠΑ λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της Βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Φυλής με κωδικό ΟΠΣ 5000971 στο Ε.Π.» για κάλυψη εκδήλωσης την 8 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
22. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 1.800,00 € για εκδήλωση της Κοινωνικής Πρόνοιας με αφορμή την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
23. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
24. Αποδοχή ή μη της 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί επικύρωσης του Πρακτικού Επικινδυνότητας Δέντρων αναφορικά με το αίτημα κοπής δέντρου στην οδό Ησιόδου 12 στη Δ.Ε. Ζωφριάς του Δήμου Φυλής.
25. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
26. Ανταλλαγή Ακινήτων Δήμου Φυλής στο ΟΤ 646 της Π.Ε. Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων εμβαδόν 381,97 τ.μ. & Σαμπάνη Παναγιώτη στο ΟΤ 440 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Άνω Λιοσίων εμβαδόν 320,72 τ.μ.
27. Τροποποίηση της αρ. 273/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αγορά εδαφικής έκτασης εμβαδού 273 τ.μ. στο ΟΤ 140-141 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής των Κληρ. Μαρίνας Τζίτζη : Καρούτσου Μιχαήλ (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αγγελικής Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Αναστασίας Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), Δέσποινα Καρούτσου (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), και Νεκτάριος Καρούτσος (με ποσοστό συνιδιοκτησίας 20%), διότι εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν όλοι οι κληρονόμοι.
28. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 123/2017 μελέτης: «Μελέτη σύνδεσης δικτύων ΒΙΟΠΑ με το υφιστάμενο δίκτυο Άνω Λιοσίων»
29. Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δήμο Φυλής»
30. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτης: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων Δ.Ε. Άνω Λιοσίων»
31. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2018 μελέτης: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών στο Δήμο Φυλής»
32. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2018 μελέτης: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Φυλής»
33. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217/2017 μελέτης: «Εργασίες ανακατασκευής του αναψυκτηρίου Αττικής Οδού, Δ.Ε. Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής»
34. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 192/2017 μελέτης: «Εργασίες επισκευής αιθουσών βαρέως τύπου για την προσωρινή χρήση παραρτήματος του 9ου Δημοτικού Σχολείου, στο Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. Αγ. Ιωάννη, Δ. Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής».
35. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 193/2017 μελέτης: «Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών βαρέως τύπου για την επέκταση του Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου. (Προσωρινή λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου) στο Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. Δροσούπολη, Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
36. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση και ανακατασκευή πλακών δαπέδων δυο αιθουσών στο κτίριο 2 του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων» (Α.Μ.80/2015)
37. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία και κατασκευή αποχέτευσης περιοχής Μπρίνιας Δήμου Φυλής» (Α.Μ. 40/2010)
38. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης» (Α.Μ. 15/2010)
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση επέκταση υφιστάμενου παρτεριού για την προστασία του ειδικού βρεφονηπιακού σταθμού Ζωφριάς από πλημμύρες», Α.Μ. 159/2015.
40. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή – Διαμόρφωση παραχωρηθέντος κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για τη στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής».
41. Επικύρωση της αρ. 7/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.