Με βάση την 317-28/03/2016 απόφαση προσελήφθησαν στο Δήμο στις 29/03/2016 100 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τις πλημμύρες και τα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν 22/10/2015.
Με βάση την υπ. αριθμόν 7292. 26/10/2015 και την 688.26/01/2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την παράταση αυτής αντίστοιχα.
Η σύμβαση των ατόμων αυτών (29/03/2016 έως 28/11/2016) αντιμετώπισε πρόβλημα σύμφωνα με την υπ. αριθμόν 33.22/04/2016 πράξη της Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου βάση της οποίας :

“Η διάρκεια της συμβάσεως των ατόμων αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει πλέον των 8 μηνών από την κήρυξη του δήμου σε έκτακτη ανάγκη ήτοι τις 26/06/2016”.
Εξ αυτού εκδοθεί η υπ. αριθμόν 317. 28/03/2016 ορθή επανάληψη της αποφάσεως του Δημάρχου η οποία εκδόθηκε στις 11/04/2016 σε συμμόρφωση της πράξεως της Επίτροπου και καθορίζει ως ημερομηνία περαίωσης της εν λόγο σύμβασης την 26/06/2016.
Γεννούνται σε εμέ κάποια ερωτήματα:
Πέρα από τον τρόπο και την εγκυρότητα των προσλήψεων των ατόμων αυτών στις οποίες έχω ούτε και λίγες ενστάσεις.
Πέρα από την συνέχιση των συμβάσεων τους παρ όλη την διαφορετική γνώμη της Επιτρόπου.
Τις τελευταίες ημέρες γίνομαι αποδέκτης πολλών μηνυμάτων για επιλεκτική παράταση της συμβάσεως όλων η κάποιων ατόμων εξ αυτών, μέχρι του τέλους του 2017.
Φρονώ ότι :
Εάν υπήρχε η υπάρχει χροιά κάποιων ειδικοτήτων.
Θα έπρεπε να προβεί η διοίκηση σε διαγωνιστική διαδικασία που θα έδινε και σε άλλους κατοίκους το δικαίωμα στην εργασία και όχι εν κρυπτό και εκ της πλαγίας οδού ( μου αναφερθεί και σύμφωνη γνώμη του κ. Κατρούγκαλου στον οποίον και θα απευθυνθώ) η συνέχιση μιας συμβάσεως που είχε καταληκτική ημερομηνία λόγο ειδικών συνθηκών.
Άλλωστε πολλά φαίνονται να γίνονται δια αυτής της οδού.