Header Ads

Επιτέλους οι κάτοικοι του Πανοράματος πρέπει να ζήσουν ανθρώπινα


Δελτίο Τύπου
Όλη η αλήθεια για το Πανόραμα
Μετά την συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αναστολή των εργασιών στην Πολεοδομική Ενότητα Πανοράματος, η «Ενότητα Πολιτών», όπως το συνηθίζει άλλωστε, μελέτησε και διερεύνησε τους λόγους για τους οποίους ένα τόσο μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα που θα ανακούφιζε τους συνδημότες μας στο Πανόραμα δεν προχώρησε.
Για ακόμα μία φορά οι δημότες του νέου Δήμου Φυλής αντιμετωπίζουν την αδράνεια της δημοτικής αρχής η οποία έχει σοβαρή επίπτωση στην καθημερινότητα τους και στην ποιότητα ζωής.
Αυτή τη φορά οι κάτοικοι της περιοχής «Πανόραμα», στα Άνω Λιόσια βιώνουν συνθήκες τριτοκοσμικές για ένα έργο το οποίο, μπλοκαρίστηκε… προεκλογικά
Για το συγκεκριμένο θέμα ο επικεφαλής της Παράταξης Σάββας Σάββας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Ενότητα Πολιτών με αίσθημα ευθύνης, προτάσσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ζητά τα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο προτείνοντας μάλιστα και νέες πηγές χρηματοδότησης.Είναι αδιανόητο μια ολόκληρη περιοχή να βιώνει τεράστια προβλήματα για μικροπολιτικούς λόγους. Επιτέλους οι κάτοικοι του Πανοράματος πρέπει να ζήσουν ανθρώπινα.»
Το ιστορικό του έργου
Με την 102/27-04-2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
Το έργο δημοπρατήθηκε την 30/04/2009.
Η εταιρεία ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ μειοδότησε με ποσοστό έκπτωσης 4,52%.
Με τη 114α/19-05-2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Με το 591/2009 Πρακτικό Ελέγχου της πράξης του Ε’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορούσε τον έλεγχο της νομιμότητας, γνωμοδοτεί ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης.
Την 15/01/2010 υπογράφηκε Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας
ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ και του τότε Δήμου Άνω Λιοσίων, ποσού 4.994.841,43€ χωρίς ΦΠΑ. (ΦΠΑ19% + 949.019,87€). Η χρηματοδότηση του έργου θα γινόταν από ίδιους πόρους (δάνειο από την Τράπεζα Αττικής-Τράπεζα ΤΕΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ).
Με το 3355/04-06-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής θεωρείται νόμιμη η 114α/19/05/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνω Λιοσίων.
Συνολικές εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί 943.565,98€.
Γιατί σταμάτησε το έργο;
Έγινε καταγγελία για την διαδικασία από το ΤΕΕ στην Περιφέρεια και
Στο ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.)
Η καταγγελία έγινε με πολιτική παρέμβαση…. (Από ποιόν άραγε;)
Για λόγους… πολιτικής σκοπιμότητας…
(Ποιος μπορούσε προεκλογικά να μπλοκάρει ένα έργο υποδομής στον μεγαλύτερο από τους τρεις συνενούμενους Δήμους και τι οφέλη θα αποκόμιζε από αυτή τη διαδικασία;;;;)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όρισε ελεγκτές.
Το πόρισμα των ελεγκτών μιλούσε για -3- Παραλείψεις – Ενστάσεις:
1. Προβλήματα στην μελέτη του έργου που κρίθηκαν μη επουσιώδης
2. Παραλείψεις στη διαδικασία  ομαδοποίησης εργασιών.
3. Διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου ως κατεπείγον.
Η Περιφέρεια απορρίπτει την απόφαση κατοχύρωσης του έργου, μια καθαρά  πολιτική απόφαση,ενώ το ελεγκτικό συνέδριο έλεγε ότι ορθώς υπάρχει η διαδικασία κατεπείγοντος.
Ο Δήμος Άνω Λιοσίων και ο Ανάδοχος (ΤΕΛΕΣΙΣ ΑΤΕ) προσβάλλουν την απόφαση της περιφέρειας και τότε ο δοτός Περιφερειάρχης κ. Λιακόπουλος επανέρχεται ότι ορθώς τηρήθηκε η διαδικασία από τον Δήμο Α. Λιοσίων.
Τι έχουμε σήμερα;
- Διακοπή του έργου λόγω ανυπαρξίας χρηματοδότησης.
- Τεράστια προβλήματα προσβασιμότητας στην Πολεοδομική Ενότητα Πανοράματος.
- Επικίνδυνα σημεία για πρόκληση ατυχήματος στο υπό κατασκευή οδικό δίκτυο.
- Ανυπαρξία δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων.
- Ανυπαρξία πεζοδρομίων για την ελεύθερη μετακίνηση των πεζών.
- Ανυπαρξία Δημοτικού φωτισμού με αποτέλεσμα η παραβατικότητα να βρίσκει πρόσφορο έδαφος.
Τι προτείνουμε
Υποχρέωση του ανάδοχου εργολάβου για αποκατάσταση ζημιών στην Π.Ε
«Πανόραμα» όπως ορίζει η σύμβασή του.
Προτάσεις για την εκ νέου χρηματοδότηση του έργου:
1. Π.Ε.Π Αττικής (Αν η Περιφέρεια βγάλει καινούργια πρόσκληση για νέες εντάξεις έργων).
2. Από το ταμείο της περιφέρειας που από 01/06/2011 ανέλαβε ο αιρετός
περιφερειάρχης Κ. Σγουρός.
3. Με ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» των Δημοσίων Επενδύσεων.
4. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον τομέα υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.